Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
1. Verdenskrig
//
Tekst 27

Kongen af Italien til den tyske kejser, 3. august 1914

Ifølge Triplealliancen skulle Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien støtte hinanden i tilfælde af krig mod Frankrig eller Rusland. Den 31. juli sendte den tyske kejser et telegram, med meddelelsen om at "krigen mod Rusland og sandsynligvis også Frankrig er uundgåelig. Kejseren stoler i dette afgørende øjeblik på Italiens venskab og forbundstroskab".

I en samtale af den 4. august mellem den italienske konge og en personlig repræsentant for kejser Wilhelm udtaler kongen bl.a., at Østrigs Balkanpolitik krænker Italiens interesser.

 

Jeg har lige modtaget dit telegram. Jeg beklager levende, at dine ædle bestræbelser, hvortil også vore har sluttet sig, for at undgå de alvorlige internationale følger af Østrig-Ungarns optræden, har været forgæves. Fra begyndelsen af har min regering ladet din og den østrig-ungarske regering vide[1], at den, da den i tremagtsforbundsoverenskomsten forudsete ’casus foederis’[2] for nærværende ikke er til stede, vil sætte hele sin diplomatiske virksomhed ind på at forsvare vore forbundsfællers og vore egne retmæssige interesser og at virke for fredes sag.

Jeg sender dig et oprigtigt udtryk for mit hjerteligste ønske for dit vel og for Tysklands vel.

Din broder og din forbundsfælle

Sign. Vittorio Emanuele

 

Fra: Paul Holt, Tekster og tal – til belysning af verdenshistorien 1900-1938 (Gad, 1976), s.22.

 

[1] De kursiverede ord er dobbelt understreget af kejser Wilhelm, og ved "fra begyndelsen af … ladet vide" har kejseren i randen tilføjet: "Gelogen", dvs. Løgn.

[2] Dvs. årsag til at forbundsforpligtelserne skal træde i kraft. Det hentyder til, at forbundet kun gælder i tilfælde af forsvarskrig.

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk