Den skrøbelige fredDen skrøbelige fred følger den historiske udvikling fra ca. 1900 og op til vore dage med fokus på retsstaten i det internationale samfund og dem, der har arbejdet for fredssagen. Grundlæggende handler bogen om, hvordan vi undgår krig!

 

Bogen tager sit afsæt i Røde Kors’ fødsel og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror.

 

Hele den historiske udvikling gennemgås med fokus på, hvordan man nationalt og internationalt har forsøgt at undgå krig samt sikre freden og det enkelte menneskes rettigheder.

 

Forfatteren definerer klart og forståeligt begreber som folkeret/international ret, menneskerettigheder m.v. Hertil introducerer han til de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten.

 

Bogen er velegnet til samfundsfags- og historieundervisningen, og den er oplagt til tværfagligt samarbejde (AT-forløb) og opgaveskrivning (dansk-historie-opgaven og studieretningsprojektet).