Om serien - internetbaseret undervisningsmaterialeLæs om:

- Serien

- Formålet med serien

- Brug af bog og hjemmeside

- Den enkelte bogs hjemmeside

 

 

Serien

His2rie er en serie af historiebøger der sammen med nærværende hjemmeside udgør et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne.

Serien indeholder en række temabøger om centrale emner i det 20. og 21. århundredes historie. Bøgerne er hver på mellem 100 og 200 sider, og hver bog har sin egen del af seriens hjemmeside, hvor du finder opgaver, perspektiverende kilder, supplerende tekster og billeder samt internetlinks.

 

Formålet med serien
I centrum for serien står begrebet »historisk bevidsthed«. Vi ønsker alle at forstå os selv og andre mennesker i den nutid, vi lever i, og vi ønsker at være med til at udforme fremtiden. For at forstå nutiden og orientere os mod fremtiden, stiller vi bestandigt spørgsmål til fortiden. Fortiden er ikke noget statisk, noget én gang givet, men noget som vi hele tiden stiller nye spørgsmål til for at forstå os selv i vor nutid. Historisk bevidsthed er derfor den stadige dialog mellem nutidsforståelse, fortidsfortolkning og fremtidsorientering.
Det er sådan serien skal forstås. Eleverne skal netop have den indsigt, at de selv, andre mennesker og de sammenhænge, de indgår i, har en fortid, som ikke kan ses som noget der er afsondret fra deres nutid og deres fremtid. Målet med bøgerne er således, at emnerne der bliver behandlet skal have en nutidig orientering og en fremlæggelse, der gør brugen af bogen nærværende for eleverne.

 

Brug af bog og hjemmeside
Størstedelen af bøgerne begynder med en case, der skal sætte eleverne på sporet af bogens centrale problemstillinger. Casen har ofte en nutidig tilgang, hvorefter bogen efterfølgende 'ruller' historien ud.

Det er hensigten at hjemmesiden skal bruges sammen med læsningen af bøgerne, således at hjemmesidens kildertekster kan printes ud enten af elever eller lærer til brug i undervisningen. I bøgerne henvises der direkte til kildesektionen på hjemmesiden.
Derudover er der på hjemmesiden en række hjælpeværktøjer, der kan bruges når der arbejdes med fx historiske kilder og billeder i historieundervisningen.  

 

Den enkelte bogs hjemmeside

Hver bog har sin egen underside her på sitet. Hver af disse undersider har et væld af kategorier. Følgende kategorier går igen for hver bog:

 

Om bogen:

Her kan du læse bogens indhold og forord og se informationer om pris og sidetal.

 

Kildetekster:

Her kan du finde alle kildeteksterne til den enkelte bog. Forfatterne har selv udvalgt de tekster, der ledsager de forskellige bøger.

 

Litteratur:

Her er forslag til øvrig litteratur, du kan læse om emnet. Alt litteratur er udvalg af forfatterne, men husk, at det er ikke udtømmende lister, det er blot forslag til mere læsning.

 

Links:

Her er angivet en række links til andre hjemmesider, der behandler bogens tema. Linksene er udvalgt af forfatterne. Men igen er det vigtigt at huske, at det ikke er udtømmende lister, men blot henvisninger til nogle få andre hjemmesider.

 

Herudover kan du på nogle af bøgernes sider finde flere kategorier, som f.eks. information om forfatterne, forslag til studieture, links til relevante museer, forslag til undervisningsforløb og arbejdsspørgmål til bøgerne eller kildetekster med meget meget.

 

To top