Historiske fremstillingerFremstillinger spiller en anden central rolle i historieforskningen, ved udarbejdelse af historiebøger og i enhver historieundervisning. Uden fremstillinger kommer man ingen vegne, når man arbejder med kilderne, da kilderne ikke bare taler af sig selv.

 

Men man skal i sit arbejde med de historiske fremstillinger være klar over, at det er en historikers tolkning af kilderne og andre fremstillinger. Man kan derfor i en historisk undersøgelse ikke nøjes med at bruge én historisk fremstilling. Man må holde forskellige fremstillinger op mod hinanden og supplere undersøgelsen med læsning af kilder.


Da alle historiske fremstillinger er subjektive, er det vigtigt at vide, hvem forfatteren er, hvad bogen hedder, og hvornår bogen er udkommet.


I modsætning til brug af kilderne, hvor vi helst vil have kilder så tæt som muligt på den tidsperiode, vi arbejder med, er vi mest interesserede i at få så nye fremstillinger som muligt. Når vi anvender fremstillinger er det en fordel, hvis den er skrevet mange år efter det, som den beskriver; både fordi kildegrundlaget således er mere mangfoldigt og fordi den bygger på nogle af de tidligere fremstillinger.