Redskaber til historisk metodeHistorisk metode og materialekritik
Historikeren arbejder med historisk tid; dvs. perioder, hvor der findes primært skriftligt materiale, der kan fortælle os om den tidsperiode og det problemfelt, som vi ønsker at vide mere om. Historikerne undersøger den fortidige virkelighed og fremlægger og formidler undersøgelsesresultaterne i bøger, artikler etc.

Det er i historie ikke muligt direkte at iagttage sit emne eller mulighed for at lave egentlige forsøg, idet dette jo ville kræve ”en gentagelse af fortiden”. Den fortidige udvikling kan kun studeres gennem de spor og efterladenskaber fra fortiden (= kilder), som findes i nutiden:

Den fortidige virkelighed  >  kilder  >  historikere  >  formidling

Den fortidige virkelighed har sat sig spor i form af kilder, og det er dette kildemateriale, historikeren må bearbejde for at få kendskab til den fortidige virkelighed. Historikeren arbejder således både med skriftligt og ikke-skriftligt kildemateriale.

 

Her på siden, via menuen til højre, kan du læse om, hvad der kan være vigtigt at holde sig for øje, når man skal vurdere sine kilder.