Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyrkiet 1923-2013
//
Om forfatterne

Deniz B. SerinciSerdal Benli

Om forfatterne - Deniz B. Serinci & Serdal Benli

Deniz B. Serinci er BA i historie fra Aarhus Universitet og journalist fra Syddansk Universitet. 

Han er samtidig redaktør på den kurdiske netavis jiyan.dk og holder foredrag rundt om i landet om kurderne og Tyrkiet.Serdal Benli er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet. 

Han har flere gange fungeret som observatør ved valg og forskellige retssager, i Tyrkiet. Desuden er han aktiv blogger og debatterer om menneskerettigheder i Tyrkiet.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk