Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale
//
Bestil og læs mere om bogen

Om bogen

Her kan du læse mere om bogen Irland – fra påskeoprør til påskeaftale.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 108 sider og koster 79,20 kr. ex moms.

 

Indhold:

 

Forord  7

 

1 - Den irske konflikt  9

Det første drab i konflikten  9

Den blodige søndag  10

Hvorfor gik det galt?  12

U2: Sunday, Bloody Sunday (1982) 13

 

2 - Irlands befolkning  14

 

3 - Det irske spørgsmål  16

Den religiøse baggrund  16

Den økonomiske og politiske baggrund  17

 

4 - Påskeoprøret 1916  20

Irland under første verdenskrig  22

Påskeoprørets følger  23

Udråbelsen af et frit parlament  24

Den irsk-engelske krig 1919-1922  24

Den irske Fristat oprettes  27

Splittelsen i den republikanske bevægelse  27

 

5 - Den irske borgerkrig 1922-1924  29

Uenighed i den republikanske bevægelse  29

Borgerkrigens udbrud  31

 

6 - Den irske Fristat  33

Fristatens økonomiske udvikling  33

Den irske befolkning  34

Dannelsen af Fianna Fail  35

IRA og valgkampen i 1932  36

Fianna Fail og striden mod Blåskjorterne  37

Forholdet til Storbritannien  38

Valera og grundlovsændringen 1937  38

Irland og anden verdenskrig/efterkrigstid  39

Republikken Irland dannes i 1949  42

 

7 - På vej mod velfærdsstaten 1949-1973  43

Irland åbner sig mod verden  44

»Nye tider - nye problemer«  46

Uddannelsesreform  46

Konflikten i Nordirland set fra Dublin  47

 

8 - Fra kaos til keltisk tiger 1973-2000  50

Oliekrise og skiftende regeringer  50

Haugley og de urolige 1980’ere  51

John Fitzgerald 1982-1987  52

Den politiske og økonomiske.udvikling 1992-  2000 53

 

9 - Dannelsen af Nordirland 1900-1922 58

Første verdenskrig og Ulster  58

Delingen af Irland  60

Den irsk-engelske krig i Ulster  61

Etableringen af den nordirske stat  62

 

10 - Unionismens storhedstid 1922-1940  65

Grænsen fastlægges i 1925  66

Gerrymandering  67

Uddannelsesområdet  68

Den økonomiske krise i Nordirland  68

 

11 - Fra krig til velfærdsreform 1940-1966  70

Tættere tilknytning til Storbritannien  72

De »gyldne« år og integration  73

O’Neill og fortsat optimisme  76

Nordirlands økonomi i 1960’erne  77

 

12 - Starten på The Troubles  78

Borgerrettighedsbevægelsen  78

De første demonstrationer i 1968  80

Reformprogrammet og O’Neills afgang  82

The Battle of Bogside 1969 82

Den britiske hærs ankomst  84

IRA’s genfødsel. Unionisternes vildredde  84

 

13 - The Troubles 1970-1998  87

»Bloody Sunday«  87

IRA’s storhedstid  88

Sunningdale  89

Sultestrejkerne 1980-1981  90

Thatchers politik og irsk-engelske aftale  91

Det republikanske projekt  93

Vejen mod en våbenhvile  94

Ny fredsproces med Tony Blair  95

Belfast-aftalen 1998  96

 

14 - Fred i Nordirland?  97

Fortsat sekterisk vold eller fred?  98

Spørgsmålet om afvæbning  99

Politireformen  100

Den økonomiske udvikling i Nordirland  101

Har fredsprocessen sat sig spor?  101

Nordirlands fremtid  102

 

Kronologi  104

Navneliste  105

Oversigt over kilder  110

 

Læs bogens forord

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk