Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale

Irland – fra påskeoprør til påskeaftale

Bogen beskriver i hver sin del Nordirlands og Irlands historie med tilhørende konflikter og løsninger.

 

Irland og Nordirland har været præget af konflikter gennem hele det 20. århundrede. Englænder mod irer, protestanter mod katolikker, koloniherrer mod lokalbefolkning.

 

I dag er Irland på vej frem – man taler ligefrem om den keltiske tiger – efter at medlemskabet af EU har båret frugt i form af bedre økonomi og øget velstand.

 

Bogen begynder med et kapitel om Bloody Sunday i 1972 og trækker herefter linjerne tilbage til begyndelsen af det 20, århundrede.

 

Tværfagligt samarbejde med engelsk

Bogen lægger op til tværfagligt samarbejde med engelsk. I den forbindelse er der udvalgt en række centrale kildetekster på engelsk. Disse tekster kan endvidere bruges i forbindelse med opgaveskrivning om Irlands historie.

 

I menuen til højre kan du klikke dig ind på de danske kildetekster, engelsksprogede kildetekster om Irland og engelsksprogede kildetekster om Nordirland.

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk