Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Skibstabel arbejdsspørgsmål til kapitel 2

Tabel: Døde slavegjorte og søfolk på 30 danske skibe i perioden 1777-1789

Skibsnavn

Afrejse fra Danmark

Døde slavegjorte i %

Døde søfolk i %

Accra

1778

0

10

Accra

1780

45

44

Christiansborg

1777

14

24

Christiansborg

1779

7

21

Christiansborg

1782

14

42

Christiansborg

1785

10

9

Fredensborg

1777

34

20

Fredensborg

1780

6

17

Fredensborg

1783

21

63

Fredensborg

1788

15

23

Geheimeraad Guldberg

1783

41

40

Geheimeraad Stampe

1782

13

33

Geheimeraad Stemann

1782

11

30

General Huth

1783

39

48

General Huth

1787

8

37

Gregers Juel

1781

38

58

Grev Bernstorff

1783

41

70

Grev E. Schimmelmann

1781

6

20

Grev E. Schimmelmann

1783

16

60

Grev Molkte

1782

18

40

Grev Thott

1783

12

34

Julianehaab

1782

5

20

Julianehaab

1784

11

33

Julianehaab

1786

8

5

Kammerherre Schack

1781

11

29

Kongens Haab

1783

11

56

Ningo

1779

8

38

Ningo

1781

5

6

Rio Volta

1777

21

13

Rio Volta

1780

17

4

Rio Volta

1782

6

8

Rio Volta

1784

10

59

St. Thomas

1783

12

51

Upernavik

1781

6

26

Upernavik

1783

2

39

 

Tilbage til arbejdsspørgsmålene til kapitel 2 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk