Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Bestil og læs mere om bogen

Bestil og læs mere om bogen

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Dansk Vestindien – fra dansk koloni til amerikansk territorium.

BESTIL BOGEN HER!

Bogen er på 151 sider og koster kr. 143,20 ekskl. moms.

Indhold

Forord 9

Introduktion: Historieskrivning om Dansk Vestindien 13

1. Øernes tidlige historie – før europæerne kom 17

2. Kolonisering, sukker og slaveri 21

3. Livet i Danmark 35

4. Det europæiske syn på afrikanere 39

5. Livet på øerne som slavegjort og fri 49

6. Modstand og oprør 69

7. Tro og traditioner på øerne 73

8. Tiltag til afvikling af slaveriet 81

9. Slaveriets endeligt 89

10. Tiden efter 1948 99

11. Ny modstand mod det danske styre 103

12. Salget af øerne i 1917 111

13. Øerne i tiden efter salget og i dag 117

14. Undskyldning? 123

15. Sprog og historie 129

16. Metode 133

Anvendt litteratur 140

Kildetekster 144

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk